Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (feestartikelen)

 1. Huurprijzen:
Alle huurprijzen zijn inclusief btw per dag.

2.Transport & Transportkosten:
Voor het bezorgen en ophalen brengen wij kosten in rekening.

3. Opbouwen & afbouwen:
De gehuurde goederen worden in principe door u zelf op- en afgebouwd.

4. Huurperiode:
Verlenging van de huurperiode etc. is alleen mogelijk indien dit voor aanvang van de huurperiode is overeengekomen.
Indien de goederen (zonder toestemming van de verhuurder) later dan de overeengekomen huurperiode worden geretourneerd, wordt elke extra dag of deel daarvan in rekening gebracht.

5.Breuk, schade, vermissing etc.:
Vanaf het moment dat de huurder de goederen in ontvangst heeft genomen bij Enspijk Verhuur is de huurder aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde goederen. Indien één van deze gevallen plaatsvindt, zal naast de huurprijs een vervangingsprijs in rekening worden gebracht.

 6.Waarborgsom:
Voor het huren van de artikelen is het betalen van een waarborgsom verplicht, welke na onbeschadigd en schoon retourneren van het gehuurde materiaal per contant zal worden terugbetaald bij het inleveren van de gehuurde producten.
Wij vragen een waarborgsom van €100,- .

7. Betaling:
Tenzij anders overeengekomen, dient u totaalbedrag van de order bij ophalen van de goederen direct  contant te betalen.

8. Legitimatie:
Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het huren van onze artikelen. 

9. Annulering:
Bij annulering van reeds bestelde goederen brengen wij annuleringskosten in rekening.

10. Verpakkingen & retour:
Alle goederen dienen schoon en droog en in de meegegeven verpakking geretourneerd te worden.
Indien u de goederen niet schoon inlevert, berekenen wij reinigingskosten.

11. Risico & aansprakelijkheid:
Gedurende de huurtijd is alle risico van de gehuurde artikelen voor huurder.
Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde.

Algemene voorwaarden (aanhangwagen)

 1. Huurperiode.
- Het huren van de aanhangwagen gaat per kalenderdag tijdens onze genoemde openingstijden.(voor prijzen zie tarieven en wordt bij aanvang afgerekend.
- Een aanhangwagen kunt u huren van maandag tot en met zaterdag vanaf 8:00 uur tot 18:00 uur.

 2. Borgsom en legitimatiebewijs.
- Bij het ophalen van de aanhangwagen dient u € 100,-- borg te betalen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs achter te laten.
- De borg dient contant betaald te worden, u kunt bij ons niet pinnen.

3. Inleveren aanhangwagen.
- De aanhangwagen dient schoon terug te worden gebracht op de locatie waar die gehuurd is voor 18:00 uur
-Indien de aanhangwagen niet is schoon gemaakt wordt er na huur € 50,-- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

4. Tarieven huur aanhangwagen.
- We hebben diverse aanhangwagens in de verhuur met verschillende prijzen.

Huur aanhangwagen Blauw huif  hele dag € 25,00 (kalenderdag).
Huur aanhangwagen Geel huif hele dag € 30,00 (kalenderdag).

5.  Onderdelen.
- Bij de aanhangwagen worden de volgende onderdelen bijgeleverd:
Reservewiel
Neuswiel
Disselslot met sleutel.
Verlichtingskabel 13 of 7 polig.

- Genoemde onderdelen horen bij de aanhangwagen en dienen bij inlevering van de aanhangwagen ook worden ingeleverd.
-Indien een of meerdere onderdelen ontbreken zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht, de bedragen zijn de kosten om het onderdeel te vervangen.

6. Gewicht aanhangwagen.
-Deze enkelasser aanhangwagen met huif mag, inclusief lading niet meer wegen dan 750 kg. 

 7. Verzekering.
- De huurder dient zelf WA verzekerd te zijn. De aanhangwagen en de lading is door ons niet verzekerd. Bij diefstal en/of schade aan de aanhangwagen wordt de door verhuurder geleden schade verhaald op de huurder.

In geval van opzet of schuld (waarbij inbegrepen overbelading) en bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten.

De huurder wordt geacht aan alle wettelijke eisen te voldoen die door de wetgever is vastgesteld.

 7. Boetes.
- Er wordt landelijk streng gecontroleerd op auto’s met aanhangwagens. De maximum snelheid buiten de bebouwde kom bedraagt 90 km/uur.

- Boetes van verkeers-, en overige overtredingen komen voor rekening van de huurder.

8. Kentekenplaat.
- Onze aanhangwagen is niet voorzien van een eigen kenteken, de huurder dient dus te zorgen voor een eigen witte kentekenplaat.

9. Aan- en afkoppelen.
- De huurder is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de aanhangwagen.

Vervoertips:

Plaats 60% van het te vervoeren gewicht voor in de aanhangwagen.

Leg de zwaarste materialen onderin.

Zorg dat de lading goed vast zit en niet kan beschadigen.

Controleer de verlichting van auto en aanhangwagen voordat u wegrijdt.

Rijd niet sneller dan de toegestane maximum snelheid.

Houdt rekening met het maximaal trekgewicht van uw auto en welk rijbewijs u heeft.

 U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste kentekenplaat voor op de aanhangwagen.

Zorg dat het neuswiel tijdens het vervoer geheel is opgedraaid.

Houd de aanhangwagen schoon.

Zorg dat de aanhangwagen deugdelijk aan de trekhaak bevestigd zit, denkt u hierbij ook aan het bevestigen en losmaken van de breekkabel.

Disclaimer


In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.